अम्बुधि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अम्बुधि शब्दप्रकार : तत्सम