अमृत

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अमृत शब्दप्रकार : तत्सम भगवान द्वारा प्रयोग हुने पबित्र जल ,;mmortal (n./adj.) अमृत (amrit)