अभीष्ट

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अभीष्ट नाम

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

नामपद[सम्पादन]

नाम

अर्थ[सम्पादन]

कुनै कुरा प्राप्त गर्ने चाहना वा इच्छा; चाहेको कुरा

उदाहरण[सम्पादन]

पारस्परिक सहयोगको ठाउँमा आपसी द्वन्द्व गरेर कसैले अभीष्ट पूरा गर्न सक्दैन|

अनुवाद[सम्पादन]

  1. हिन्दी:
  2. संस्कृत:
  3. अङ्ग्रेजी: enthusiasm