अभिनिवेश

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अभिनिवेश शब्दप्रकार : तत्सम