अभय

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अभय शब्दप्रकार : तत्सम