अपेक्षा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अपेक्षा शब्दप्रकार : तत्सम