अपि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अपि शब्दप्रकार : तत्सम