अन्त

Wiktionaryबाट

नेपाली[सम्पादन गर्नुहोस्]

पद वर्ग[सम्पादन गर्नुहोस्]

क्रियायोगी

अर्थ[सम्पादन गर्नुहोस्]

अर्को ठाउँमा

उदाहरण[सम्पादन गर्नुहोस्]

एक हप्तामा दस ट्रक बाँस चतराबाट अन्त जान्छ।

अनुवाद[सम्पादन गर्नुहोस्]

  1. अङ्ग्रेजी: somewhere else

पद वर्ग[सम्पादन गर्नुहोस्]

नाम

अर्थ[सम्पादन गर्नुहोस्]

सबैभन्दा पछिल्लो समय वा स्थान

उदाहरण[सम्पादन गर्नुहोस्]

१. यी सब कुराहरूको प्रमाण यसै शताब्दीको अन्त सम्ममा मिल्न थाल्नेछ।

२. अन्तमा उसले एउटा भयंकर निर्णय गर्‍यो।

अनुवाद[सम्पादन गर्नुहोस्]

  1. अङ्ग्रेजी: last

अर्थ[सम्पादन गर्नुहोस्]

सकिने काम; सकिएको अवस्था

उदाहरण[सम्पादन गर्नुहोस्]

१. विगतका हप्‍तामा घटेको नेपाली कांग्रेस भित्रको नाटकको अन्त भएको छ।

२. दुःखको अन्त गर्न आठ मार्गहरू अपनाउनु पर्दछ।

अनुवाद[सम्पादन गर्नुहोस्]

  1. अङ्ग्रेजी: end