अनुवाद

Wiktionaryबाट

अनुवाद

नेपाली[सम्पादन गर्नुहोस्]

पद वर्ग[सम्पादन गर्नुहोस्]

नाम

अर्थ[सम्पादन गर्नुहोस्]

ना॰ [सं॰] एक भाषाको विषयवस्तुलाई अर्कोमा रूपान्तरित गर्ने काम; उल्था; भाषान्तर; भाषिक रूपान्तर । — क/कर्ता— वि॰ १. उल्था गर्ने । न्ाा॰ २. उल्थ्याउने मान्छे । श्र अनुवादन— ना॰ अनुवाद । अनुवादित— वि॰ अनुवाद गरिएको; अनूदित । अनुवादी— ना॰ कुनै रागको वादी स्वरको अनुरूप र सहकारी भई त्यस रागको सौन्दर्य बढाउनामा सहयोगी र संवादी स्वरभन्दा गौण स्वर । अनुवाद्य— वि॰ अनुवाद गर्न योग्य; उल्था गर्न लायक ।

उदाहरण[सम्पादन गर्नुहोस्]

अनुवाद[सम्पादन गर्नुहोस्]

  1. अङ्ग्रेजी: