अध्यात्म

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अध्यात्म शब्दप्रकार : तत्सम