अधिपति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अधिपति शब्दप्रकार : तत्सम