अधिप

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अधिप शब्दप्रकार : तत्सम