अधिदैवतं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अधिदैवतं शब्दप्रकार : तत्सम