अधिदैवं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अधिदैवं शब्दप्रकार : तत्सम