अधिदैव

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अधिदैव शब्दप्रकार : तत्सम