अधिकार

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अधिकार शब्दप्रकार : तत्सम