अधिकं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अधिकं शब्दप्रकार : तत्सम