अधर्मं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अधर्मं शब्दप्रकार : तत्सम