अधर्म

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अधर्म शब्दप्रकार : तत्सम