अद्वेष्टा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अद्वेष्टा शब्दप्रकार : तत्सम