अद्वासन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अद्वासन शब्दप्रकार : तत्सम