अद्रोहः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अद्रोहः शब्दप्रकार : तत्सम