सामग्रीमा जानुहोस्

अद्य

Wiktionaryबाट

अद्य शब्दप्रकार : तत्सम