अद्भुतं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अद्भुतं शब्दप्रकार : तत्सम