अदेश

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अदेश शब्दप्रकार : तत्सम