अदृष्ट

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अदृष्ट शब्दप्रकार : तत्सम