अदिती

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अदिती शब्दप्रकार : तत्सम