अदर्शः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अदर्शः शब्दप्रकार : तत्सम