अदक्षिणं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अदक्षिणं शब्दप्रकार : तत्सम