अत्येति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अत्येति शब्दप्रकार : तत्सम