अत्यर्थं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अत्यर्थं शब्दप्रकार : तत्सम