अत्यन्तं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अत्यन्तं शब्दप्रकार : तत्सम