अत्मानं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अत्मानं शब्दप्रकार : तत्सम