अतीव

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अतीव शब्दप्रकार : तत्सम