अतिवीर्यं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अतिवीर्यं शब्दप्रकार : तत्सम