अतिथिः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अतिथिः शब्दप्रकार : तत्सम