अतितरलं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अतितरलं शब्दप्रकार : तत्सम