अतिचार

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अतिचार शब्दप्रकार : तत्सम