अतपस्काय

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अतपस्काय शब्दप्रकार : तत्सम