अतन्द्रितः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अतन्द्रितः शब्दप्रकार : तत्सम