अतत्त्वार्थवत्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अतत्त्वार्थवत् शब्दप्रकार : तत्सम