अटति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अटति शब्दप्रकार : तत्सम