अञ्जलि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अञ्जलि शब्दप्रकार : तत्सम