अञ्जन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अञ्जन शब्दप्रकार : तत्सम