अज्ञानेन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अज्ञानेन शब्दप्रकार : तत्सम