अज्ञानसम्भूतं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अज्ञानसम्भूतं शब्दप्रकार : तत्सम