अज्ञः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अज्ञः शब्दप्रकार : तत्सम