अज्ञ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अज्ञ शब्दप्रकार : तत्सम