अजानन्तः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अजानन्तः शब्दप्रकार : तत्सम