अजानता

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अजानता शब्दप्रकार : तत्सम